2019 14th IEEE International Conference on Electronic Measurement & Instruments

Sponsors

Chinese Instrument and Control Society (CIS)

IEEE Beijing Section

Organizers

Measurement and Instrument Committee of CIS

National University of Defense Technology

National Engineering Research Center for Measurement and Control and Navigation Technology

Co-Organizers

Chinese Journal of Scientific Instrument

Journal of Electronic Measurement and Instrumentation

Instrumentation

Beijing Society of Instrumentation  

 

ICEMI 2019 Committee

Honorary Chairs

Zhang Zhonghua(China)

You Zheng (China)

 

General Chair

Yang Jun (China)

Co-Chairs

Chu Daping (UK)

Wang Xue (China)

Nian Fushun (China)

Wang Houjun (China)

Robert X. Gao (USA)

Technical Program Committee Chair

Wang Yueke (China)

Co-Chairs

Brian Lee (USA)

Omar Elmazria (France)

Philip Leong (Austrilia)

Robert Shorten (Ireland)

Lin Jun (China)

Fei Minrui (China)

Song Aiguo (China)

Yuan Weiqi (China)

Huang Yinghua (China)

Ye Shuliang (China)

Peng Yu (China)

Zeng Zhoumo (China)

Xu Xiaoli (China)

Jing Bo (China)

Tian Shulin (China)

Wang Tingyun (China)

Li Zhi (China)

Shi Weiren (China)

Wang Yuhong (China)

Zhu Lianqing (China)

Members

Fan Shangchun (China)

Zhao Yong (China)

Quan Shuhai (China)

Liao Junbi (China)

Zhong Yuning (China)

Jiang Shouda (China)

Fu Ping (China)

Jing Shijiu (China)

Dong Shengbo (China)

Zhu Tiejun (China)

Liu Xinmeng (China)

Liu Guixiong (China)

Organizing Program Committee Chair

Zhou Yongbin (China)

Co-Chairs

Zhang Li (China)

Publication Program Committee

Chair

Zhou Mengqi (China)

Secretary

Executive Chair & Secretary

Wu Juan (China)

Deputy Secretary

Zhou Weibo(China)

Yin Jiali (China)

An Yalan (China)

Wang Pei (China)

Zhang Qi (China)

Cao Run (China)

Ge Ruiyi(China)